leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 

Welkom bij onze school
De Rotonda is een school die de kinderen laat stralen en wil bijdragen aan een optimale en brede ontwikkeling. Dit doen wij door hen in samenwerking met ouders en de omgeving kennis te laten maken met de wereld. 

Onze kernwaarden: 
Wat vinden wij werkelijk belangrijk: 
  • Vertrouwen 
  • Plezier 
  • Verantwoordelijkheid 
  • Persoonlijke ontwikkeling 

Kinderen zijn continu in ontwikkeling. Het goed beheersen van de basisvaardigheden zoals rekenen en taal/lezen, kennis van de wereld, kritisch denken, communicatie en samenwerking zijn essentieel voor een succesvolle toekomst. Onze leerlingen worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces en vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel. We geloven dat er een sterke basis van vertrouwen moet zijn tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit vormt de basis voor samenwerking en groei van onze leerlingen.
Leren draait niet alleen om kennis, maar ook om plezier. Plezier in leren en de omgang met elkaar zorgt voor een positieve en stimulerende sfeer waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en de wereld om hen heen. Ze leren dat hun acties en keuzes gevolgen hebben en we moedigen heb aan om zich in te zetten voor een positieve bijdrage aan de samenleving. 

Klik hier als u meer wilt over onze school.

 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
ov, mr & gmr
verlof
opvang
downloads