het bestuur
                   en RVT

College van bestuur

Dhr. M.H.A.M. Gloudi

 

Raad van Toezicht

Mw. A.M.G. Volp-Kortenhorst
Mw. S. Rambow
Mw. H. Jacobs
Mw. I.P.C. van Wamel
Dhr. L. Frantzen


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl