Rotonda

Contactgegevens
 

Hondsroos 2

4007 TJ Tiel

0344-632 839
 

info@rotondaschool.nl
 

 

Ouderraad

 

De ouderraad van de Rotonda bestaat uit ongeveer 20 leden, waaronder twee leerkrachten van de school. De raad stelt zich als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, het schoolbestuur en het Rotondateam te bevorderen.

De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar, vooral ter voorbereiding van evenementen die ze samen met de school organiseren. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, met onder andere de gemaakte afspraken over wie welke activiteit voor zijn of haar rekening neemt. De notulen zijn op te vragen bij de OR.

Taken van de ouderraad

  • coördinatie, organisatie en financiering van activiteiten met behulp van het personeel en andere ouders.
  • innen en beheren van ouderbijdragen en zwemgeld.
  • vraagbaak zijn voor ouders.
  • contacten onderhouden met het personeel.
  • als klankbord fungeren voor het onderdeel van de Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad heeft een eigen e-mailadres: orrotondaschool@gmail.com

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl