Floris Radewijnsz

Contactgegevens


Drossaardslaan 64
4143 BD  Leerdam
0345-616 964


info@florisradewijnszschool.nl

Oudervereniging (OV)


De oudervereniging (OV) heeft tot doel ervoor te zorgen dat onze kinderen hun jeugd op school als een fijne tijd ervaren! 

We doen dit allereerst door het onderwijsteam, de MR en het schoolbestuur doorlopend te ondersteunen bij (het organiseren van) diverse evenementen en activiteiten waarvoor binnen de Floris onvoldoende mankracht, tijd, ruimte en/of budget beschikbaar is

Alle ouders/verzorgers van kinderen op de Floris zijn lid van de oudervereniging, mits zij jaarlijks hun ouderbijdrage voldoen. 

contact: or@florisradewijnszschool.nlLeden van de oudervereniging

Jamie Peek (Voorzitter)
Dennis Mulder (Penningmeester)
Pascalina Adamakis
Lizette Diem
Chantal Scheffer
Marieke van Driel
Renate van Ooijen
Carola Tromp
Dominique de Lange
Gonda van Wijk

Vertegenwoordiging team
Kara Thijssen

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl