De Bataaf

Contactgegevens

Aardbeivlinder 60
4007 HB Tiel
0344-655 044

info@rkbs-debataaf.nl
 

 

Oudervereniging (OV)


Waarom een Oudervereniging (OV)?

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Deze activiteiten worden op basis van samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Zij komen bijna iedere maand plenair en/of in werkgroepverband bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen.

De volgende activiteiten worden door de OV door het jaar heen georganiseerd en/of financieel ondersteund: sinterklaasfeest, kerstfeest, disco, carnaval, paasfeest, voetbaltoernooi,  sportdag/koningsspelen,  schoolreis,  schoolfotograaf,  schoolkamp, afscheid schoolverlaters

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de OV regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leden van de OV, de groepsouders, de leerkrachten, de nieuwsbrief en per e-mail doen wij regelmatig een passend beroep op u. Uw hulp is te allen tijde van harte welkom en wordt minstens zeer gewaardeerd door uw kind(eren).

De Oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers, dit zijn:

Femke de Vries (voorzitter)
Susanne Vugts (voorzitter)
Willemijn van Riet (secretaris)
Stephanie Wubben (penningmeester)
Marcella Lodder              
Jasper Sluis
Marjon Nuijen
Clemens de Bruin
Bianca van der Heijden
Joan Berris


Interesse in de OV?

Houdt u van organiseren en wilt u graag een actieve(re) rol spelen op de school van uw kind(eren)? We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken om ons team te versterken.

Spreek een OV-lid aan, of stuur een mail naar  OV.debataaf@skor-scholen.nl  zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl