KBS Augustinus

Contactgegevens

Johanna Naberpad 1
4105 EA Culemborg
0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl

 

 

Ouderraad (OR)


Oudervereniging

Alle ouders /verzorgers van kinderen op onze school zijn lid van de oudervereniging. Tenminste eenmaal per jaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. Op de website verschijnt van de penningmeester een financieel overzicht van het schoolfonds over het afgelopen schooljaar en de begroting voor het komende schooljaar.

Ouderraad

Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, bestaat uit twee afgevaardigden van ieder leerjaar van de drie locaties, gekozen uit en door ouders. Aan het begin van het schooljaar kiezen de ouders van de kleutergroepen afgevaardigden voor het bestuur van de oudervereniging. Eveneens kiezen alle ouders van de leerlingen van groep 5 opnieuw twee afgevaardigden. De vereniging is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen, zoals die rondom Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, sportdag, avondvierdaagse, schoolreis en schoolkamp.

De OR is bereikbaar op: or.augustinus@skor-scholen.nl

Leden van de ouderraad

Patrick Helmer (Penningmeester)
Monique Postma
Robert Veugelers

 

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl