De Achtbaan


Contactgegevens

Meeslaan 23
4005 VP TIel

0344-612410

info@achtbaanschool.nl
Ouderraad (OR)


De ouderraad (OR) probeert de belangen van de leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen door:

  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele activiteiten;
  • het team mee te helpen bij de praktische organisatie van sport- en culturele activiteiten;
  • advies te geven aan school over allerlei praktische zaken.

Bestuur van de ouderraad

  • Mandy Briene (voorzitter)
  • Pauline Lotterjouk (penningmeester)

Overige leden

Daniëlle Hoogmoed, Jolanda van der Velde, Deni Spaan, Yvonne Drost, Pammy Udema, Sandra Pothuizen, Els Hogeboom, Cindy Versteeg.Klassenouders


Elke groep heeft een eigen klassenouder die zitting heeft in de ouderraad. Kijkt u op het foto-overzicht bij de klassendeur welke ouder bij de groep van uw kind hoort? Deze klassenouder is uw aanspreekpunt voor organisatorische vragen in de groep van uw kind en heeft ook zitting in de ouderraad van de school. Lopende het schooljaar kan het zijn dat de klassenouder u benadert om te helpen bij bepaalde activiteiten of feestelijke gebeurtenissen.

Hulp op school


Voor een aantal activiteiten vragen wij uw hulp onder schooltijd. Een school als de onze kan niet zonder hulp van ouders. Daardoor zijn wij in staat vele activiteiten te organiseren, die de leerkrachten alleen nooit zouden kunnen uitvoeren.

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl