De Bataaf

Contactgegevens

Hooibeestje 3
4007 HD Tiel
0344-655 044

info@rkbs-debataaf.nl


Ons team


Managementteam (MT)

De voornaamste taak van het managementteam is het voorbereiden, invoeren en evalueren van het beleid.

Paul Beumer (Directeur)
Evelyn Doets (teamleider Onderwijs)
Nicole Vinken (teamleider+)


Interne begeleiding (IB)

De IB coördineert extra zorg, verricht eventueel onderzoek en doet observaties, coacht de leerkrachten en heeft contacten met externe instanties. Zij is op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen met specifieke zorgbehoeften op onze school. Zij verricht onderzoek bij deze leerlingen om de begeleiding optimaal bij de mogelijkheden van het kind aan te laten sluiten.

Astrid Smith (Intern Begeleider)

Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via
voornaam.achternaam@skor-scholen.nl


unit 1-blauw

Marjan Dien

Tanja Reijnen


unit 1-groen

Debby Mulder


unit 1-geel

Patricia van Wees

Yolande de Lucht


unit 2-blauw

Kim van der Burg

Evelyn Doetsunit 2-geel

Lianne Kapellen

Kim van der Burg


unit 2-groen

Robert-Jan Harms


unit 3-geel

Evelien van IJmeren


unit 3-groen

Vincent Vasques


unit 3-groen

Steven Derckx


Onderwijsondersteuning

Margo van Westen (Unit 1)
Tamara Velis (Unit 1)
Simone Rijser (Unit 2)
Jacki Stam (Unit 3)
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl