De Dagobert

Contactgegevens

 

Predikbroedersweg 1

4003 AL  Tiel

0344-631 530


info@dagobertschool.nl
 

Ons team 2021-2022


Managementteam (MT)

Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit een directeur, een teamleider onderwijs en een teamleider personeel en organisatie. Bij afwezigheid van de directeur nemen de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeur van de school.

Heleen Jansen (directeur)
Tamara Smits (teamleider personeel en organisatie)
Marjolein Neeleman (teamleider onderwijs)

 

Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleiders (IB'er) coördineren het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook nemen zij kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleiders coachen en begeleiden ook leerkrachten van onze school.

Marjan Tulp (groep 1 t/m 4)
Roselyne van Hesteren (groep 5 t/m 8)

Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar
via voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2 SC

Sandra Dul

Claudia Reijnen

 

Groep 1/2 LA

Lianne Kapellen

Anneke van Hees

 

Groep 3 JB

José Beumer

Barbera Krake

 

Groep 3 R

Romy Teeuwen

 

Groep 4 F

Francis Janssen

 

Groep 4 RS

Robine van de Scheur

Stefanie van de Kerkhof

 

Groep 5 AA

Anne-Marie Janssen

Anja Verbeek

Groep 5 SI

Shannen Rompelberg
Ineke Lanphen

 

Groep 6 C

Chantal Bijl

 

Groep 6 SY

Susanne Rodenberg

Yvonne van Dalen

 

Groep 7 AT

Annemieke de Groot

Tamara Smits

 

Groep 7D

Daniella van Arkel

 

Groep 8ML

Mieke van Leur

Loes van Hulst

 

Groep 8 JM

Joke van Rooijen

Marjolein Mocking

 

Leraarondersteuners

Britt Erlely
Mieke Murphy
Marja Hoebink
Annette van Baren

 

 


SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl