De Dagobert

Contactgegevens


Predikbroedersweg 1

4003 AL  Tiel

0344-631 530


info@dagobertschool.nl

Ons team


Managementteam (MT)

Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit twee directeuren, een teamleider onderwijs en een teamleider personeel en organisatie. Bij afwezigheid van beide directeuren nemen de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeuren van de school.

Heleen Jansen (directeur)
Mark de Goeij (directeur)
Tamara Smits (teamleider personeel en organisatie)
Marjolein Mocking  (teamleider onderwijs)


Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleiders (IB'er) coördineren het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook nemen zij kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleiders coachen en begeleiden ook leerkrachten van onze school.

Marjan Tulp (groep 1 t/m 4)
Roselyne van Hesteren (groep 5 t/m 8)Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar
via voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2 SC

Sandra Dul

Claudia Reijnen


Groep 1/2 IA

Ivon van Heusden

Anneke van Hees


Groep 3 JS

José Beumer

Stefanie van de Kerkhof


Groep 3 BI

Barbera Krake

Ineke Lanphen


Groep 4 F

Francis Janssen


Groep 4 R

Robine den Dekker


Groep 5 AA

Anne-Marie Janssen

Anja Verbeek

Groep 5 RD

Roselyne van Hesteren

Dorien Fun


Groep 6 C

Chantal Bijl


Groep 6 SY

Susanne Rodenberg

Yvonne van Dalen


Groep 7 AT

Annemieke de Groot

Tamara Smits


Groep 7D

Daniella van Arkel


Groep 8ML

Mieke van Leur

Loes van Hulst


Groep 8 JM

Joke van Rooijen

Marjolein Mocking


Leraarondersteuners

Britt Erlely
Mieke Murphy
Marja Hoebink
Annette van Baren
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl