De Dagobert

Contactgegevens


Predikbroedersweg 1

4003 AL  Tiel

0344-631 530


info@dagobertschool.nl

Ons team


Managementteam (MT)

Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur, locatieleider en de teamleiders Onderwijs. Bij afwezigheid van de directeur nemen de locatieleider en de teamleiders de taken van de directeur waar, de verantwoordelijkheid blijft bij de directeur van de school.

Mark de Goeij (directeur)
Heleen Jansen (locatieleider)
Annemieke de Groot (teamleider onderwijs)
Marjolein Mocking  (teamleider onderwijs)


Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleiders (IB'er) coördineren het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook nemen zij kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleiders coachen en begeleiden ook leerkrachten van onze school.

Marjan Tulp (groep 1 t/m 4)
Roselyne van Hesteren (groep 5 t/m 8)Groepsleerkrachten

Sandra (Groep 1/2 SC)
Claudia (Groep 1/2 SC)
Robine  (Groep 1/2 R)
Maria (Groep 1/2 MA)
Anneke (Groep 1/2 MA)
José (Groep 3 JS)
Stefanie Groep 3 JS)
Barbera (Groep 3 BI) 
Ineke(Groep 3 BI)
Francis (Groep 4 F)
Roselyne (Groep 4 RD)
Dorien (Groep 4 RD)
Anne-Marie (Groep 5 AA)

Anja (Groep 5 AA)
Chantal (Groep 5 C)
Tamara  (Groep 6 AT)
Annemieke (Groep 6 AT)
Susanne (Groep 6 SY)
Yvonne (Groep 6 SY)
Loes (Groep 7 LM)
Mark (Groep 7 LM)
Mieke (Groep 7 ML)
Loes (Groep 7 ML)
Joke (Groep 8 JM)
Marjolein (Groep 8 JM)


Leraarondersteuners

Britt
Mieke
Marja
Annette

SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl