KBS Augustinus


Contactgegevens

Johanna Naberpad 1
4105 EA Culemborg
0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl


Ons team


Managementteam (MT)

Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben hun eigen expertise binnen het MT. De teamleider Personeel houdt zich bezig met personele zaken op schoolniveau. De teamleider Onderwijs coördineert het onderwijskundige deel op school. De teamleiders zijn eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de meerschoolse directeur schoolleider. De eindverantwoording ligt bij de directeur.

Frans Mocking (Directeur)
Liesbeth van der Veer (teamleider Onderwijs)
Petra van der Wiel (teamleider Personeel)


Interne begeleiding (IB)

De intern begeleider regelt op school de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Zij coördineren de zorgafspraken en begeleiden de remedial teachers en de groepsleerkrachten. Zij voeren nauw overleg met scholen voor speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en overige zorginstellingen.

Cristel Kuipers (intern begeleider)
Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via
voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2

Caroline van Tilburg

Nienke van Anbeek


Groep 2/3

Linda Lommers


Groep 4

Karin de Wit

Christine Everink


Groep 5

Ilonka Kokke-Dingemans

Cristel Kuipers

 


 

 

 

Groep 6

Petra van der Wiel


Groep 7

Jeroen van der Wijngaard 


Groep 8

Liesbeth van der Veer

Lisanne Nab Onderwijsassistent

Marian van den Bosch (Groep 1/2 en  2/3 )


Administratie

Willeke van der Heijden
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl