St Antonius

Contactgegevens

Jeugdlaan 1
4153 BE  Beesd
0345-681 365

info@antoniusschool-beesd.nlOns team


Managementteam (MT)

Op onze school is een managementteam aanwezig dat bestaat uit de directeur en de teamleider onderwijs. Tijdens de mt-vergaderingen sluit de intern begeleider aan.

Bij afwezigheid van de directeur is de intern begeleider het eerste aanspreekpunt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Neeltje Pennings (directeur)
Jessica Roelofse (teamleider onderwijs)

Interne begeleiding (IB)

De Intern Begeleider (IB'er) coördineert het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven. Ook neemt zij kinderen uit de groep apart om onderzoek te doen, toetsen af te nemen en/of hulp in een kleine groep te geven. De intern begeleider coacht en begeleidt ook leerkrachten van onze school.

Heleen van der Hulst (Intern Begeleider)


Groepsleerkrachten

Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via
voornaam.achternaam@skor-scholen.nl


Groep 1/2A

Maria van Bremen

Maria van Kranenburg


Groep 1/2B

Eline van der Plaat

Maria van Bremen


Groep 3

Janneke Kroeze

Lindy Nelissen


Groep 4

Rianne van Ringelestijn

Matty Byron


Groep 5/6

Mirjam van Rijn

Monique Heinen


Groep 6/7

Conny Hendriks


Groep 8

Cristel Bender
Onderwijsassistent

Bernadette van den Bosch
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl