De Palster

 

Contactgegevens

Hageroos 1
4102 JN Culemborg
0345-514 766

info@rk-depalster.nl

 

 

Hier zijn wij

trots op

 

 rijke taalomgeving

 

 verantwoordelijk

 

 kleinschalig

Contactgegevens

Hageroos 1
4102 JN Culemborg
0345-514 766

info@rk-depalster.nl

 

 

 

'PalsterK voor beter!'

Welkom bij onze school

 

Kindcentrum De Palster maakt zich sterk voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen de ruimte geboden wordt om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. We zorgen dat kinderen voorbereid worden om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Op het pad naar de toekomst biedt De Palster:

 • resultaat door verantwoordelijkheid
 • richting aan talentontwikkeling
 • ruimte voor een rijk taalaanbod

Dankzij de kleinschaligheid van de school kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en is er veel persoonlijk contact met ouders.

We maken ons sterk voor een school en omgeving waar:

 • Kinderen zich veilig, thuis en geaccepteerd voelen;
 • Oog is voor de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind;
 • Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • Normen en waarden, dus ook regels belangrijk zijn;
 • Talenten ontdekt en ontplooid worden;
 • Ouders zich betrokken voelen;
 • Het team met plezier en bevlogenheid vanuit een gezamenlijke professionele houding werkt.

In schooljaar 2021-2022 heeft De Palster een continurooster. 

We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U kunt contact opnemen via info@rk-depalster.nl

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag

8.30 - 14.15 uur

dinsdag

8.30 - 14.15 uur

woensdag

8.30 - 12.30 uur

donderdag

8.30 - 14.15 uur
vrijdag8.30 - 14.15 uur
 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Ouderraad

 

Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. 

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • Kinderopvangorganisatie KaKa
 • Brede School Culemborg
 • Sportfriends 
 • Logopediepraktijk Marijke Snoek
 • Fysiotherapiepraktijken Houvast en Culemborg

Schooltijden

 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30 - 14.15 uur

woensdag
8.30 - 12.30 uur

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

 

Ouderraad

 

Alle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen. 

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met

 • Kinderopvangorganisatie KaKa
 • Brede School Culemborg
 • Sportfriends 
 • Logopediepraktijk Marijke Snoek
 • Fysiotherapiepraktijken Houvast en Culemborg

Ons team


Op De Palster heeft u te maken met een directie, een administratief medewerker, een conciërge, een onderwijsassistent en 12 groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken als teamleider, ICT coördinator, aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker etc.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl