Rotonda

Contactgegevens

Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839

info@rotondaschool.nl
Hier zijn wij trots op


 Stralende kinderen


 Kanjerschool


 Engels vanaf groep 1

Contactgegevens

Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839

info@rotondaschool.nl
'Stralend
de wereld
in!'


Welkom bij onze school


Wij zijn een school die kinderen laat stralen en bijdraagt aan hun optimale en brede ontwikkeling door hen, in samenwerking met ouders en de omgeving, kennis te laten maken met de wereld.

Onze visie op ontwikkeling en leren 

  1. In de wereld heb je basiskennis en vaardigheden nodig. Op onze school krijgen de kinderen optimaal taal- en rekenonderwijs
  2. We leren de kinderen op school hoe je leert omgaan met anderen in relatie tot jezelf. We gaan uit van twee basisprincipes die verbonden zijn met de katholieke traditie van een positief mensbeeld en naastenliefde: we vertrouwen elkaar en we helpen elkaar. 
  3. We laten de kinderen kennismaken met de wereld

Wij zijn er trots op dat we een kanjerschool zijn. Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?
De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen

In alle leerjaren bieden wij Engels aan. Wij vinden het belangrijk om dit de kinderen mee te geven voor de toekomst. We werken hiervoor met de methode Groove.me. Bij de kleuters starten we met het leren van de kleuren, cijfers en lichaamsdelen. Ook lezen we boekjes, luisteren en oefenen we liedjes en spelen we spelletjes.Leerlingenzorg


PDF

Schoolgids


PDF


Kalender


PDF

Medicatieverstrekking


PDFSchooltijden


maandag

8.30 - 14.15 uur

dinsdag

8.30 - 14.15 uur

woensdag

8.30 - 14.15 uur

donderdag

8.30 - 14.15 uur

vrijdag

8.30 - 14.15 uur


In groep 1-2 zijn de kinderen alle even weken vrij. De exacte dagen staan op de kalender


Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...

Ouderraad


De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met:

Schooltijden


maandag t/m vrijdag
8.30 - 14.15 uur

In groep 1-2 zijn de kinderen alle even weken vrij. De exacte dagen staan op de kalender

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad


De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met


Ons team


Het onderwijsteam op de Rotonda  bestaat uit een directeur en 20 leerkrachten. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Meer informatie...

Privacy Protocol


PDF
Klachtenregeling


PDFSociaal Veiligheidsbeleid


PDFSponsorbeleid


PDFcontact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl
SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl
Rotonda
Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839
info@rotondaschool.nl