Rotonda

Contactgegevens

Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839

Koerierspad 5
0344-655 449

info@rotondaschool.nl

 

Hier zijn wij

trots op

 

 Stralende kinderen

 

 Kanjerschool

 

 Engels vanaf groep 1

Contactgegevens

Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839

Koerierspad 5
0344-655 449

info@rotondaschool.nl

 

 

 

'Stralend
de wereld
in!'

Welkom bij onze school


Wij zijn een school die kinderen laat stralen en bijdraagt aan hun optimale en brede ontwikkeling door hen, in samenwerking met ouders en de omgeving, kennis te laten maken met de wereld.

Onze visie op ontwikkeling en leren 

 1. In de wereld heb je basiskennis en vaardigheden nodig. Op onze school krijgen de kinderen optimaal taal- en rekenonderwijs
 2. We leren de kinderen op school hoe je leert omgaan met anderen in relatie tot jezelf. We gaan uit van twee basisprincipes die verbonden zijn met de katholieke traditie van een positief mensbeeld en naastenliefde: we vertrouwen elkaar en we helpen elkaar. 
 3. We laten de kinderen kennismaken met de wereld

Wij zijn er trots op dat we een kanjerschool zijn. Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?
De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen

In alle leerjaren bieden wij Engels aan. Wij vinden het belangrijk om dit de kinderen mee te geven voor de toekomst. We werken hiervoor met de methode Groove.me. Bij de kleuters starten we met het leren van de kleuren, cijfers en lichaamsdelen. Ook lezen we boekjes, luisteren en oefenen we liedjes en spelen we spelletjes.

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag

8.30 - 14.15 uur

dinsdag

8.30 - 14.15 uur

woensdag

8.30 - 14.15 uur

donderdag

8.30 - 14.15 uur

vrijdag

8.30 - 14.15 uur

 

In groep 1-2 zijn de kinderen om de week op woensdag vrij. De data worden aangegeven op de activiteitenkalender.

 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • Peuteropvang Bonte Baai (KRBV)
 • KaKa Kinderopvang (VSO/BSO)
 • RT-perspectief
 • Intraverte
 • Logopediepraktijk Tiel
 • Kinderfysiotherapie Vos & Jager
 • GGD Gelderland Zuid

Schooltijden


maandag t/m vrijdag
8.30 - 14.15 uur


In groep 1-2 zijn de kinderen om de week op woensdag vrij. De data worden aangegeven op de activiteitenkalender.

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad

 

De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met

 • Peuteropvang Bonte Baai (KRBV)
 • KaKa Kinderopvang (VSO/BSO)
 • RT-perspectief
 • Intraverte
 • Logopediepraktijk Tiel
 • Kinderfysiotherapie Vos & Jager
 • GGD Gelderland Zuid

Ons team


Het onderwijsteam op de Rotonda  bestaat uit een directeur en 20 leerkrachten. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl

 

 


Rotonda
Hondsroos 2
4007 TJ Tiel
0344-632 839

0344-655 449 (Koerierspad)
info@rotondaschool.nl