Floris Radewijnsz

Contactgegevens

Drossaardslaan 64
4143 BD  Leerdam
0345-616 964

info@florisradewijnszschool.nl

 

 

Hier zijn wij

trots op

 

 Veiligheid-Kanjertraining

 

 Talentontwikkeling

 

 Samen vieren

 

Contactgegevens

Drossaardslaan 64
4143 BD  Leerdam
0345-616 964

info@florisradewijnszschool.nl

 

 

 

'De Floris,
een goede basis voor ieder kind!'

Welkom bij onze school


Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen in hun basisschoolperiode voorbereid worden om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de huidige samenleving.

Met ons onderwijs willen wij het maximale uit de kinderen halen, passen binnen de mogelijkheden van ieder kind. Plezier, samenwerken, veiligheid en vertrouwen vinden we erg belangrijk. Ieder kind doet ertoe. De Floris: een goede basis voor ieder kind!

Wij staan voor:

 • Veiligheid en vertrouwen op school
 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Een school waar normen en waarden, regels en afspraken belangrijk zijn
 • Goed partnerschap met ouders
 • Het ontwikkelen van talenten
 • Werken met passie en plezier

Kijkend naar de maatschappij valt op dat die sterk in beweging is op allerlei gebieden. De kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Bij de keuze van nieuwe methodes houden wij duidelijk rekening met dit aspect.

Daarnaast komen er in de lessen sociaal-emotionele vorming en catechese andere culturen en geloofsovertuigingen aan bod. Uiteraard biedt ook de actualiteit in binnen- en buitenland een bron van activiteiten op dit gebied. Vanuit een eigen inbreng en verantwoordelijkheid willen we met de kinderen en hun ouders in gesprek blijven over normen en waarden. Zo trachten wij onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het optimaal functioneren in de maatschappij.

 

 

Leerlingenzorg

 

PDF

 

 

 

 

Schoolgids

 

PDF

 

 

 

 

 

Kalender

 

PDF

 

 

 

 

Medicatieverstrekking

 

PDF

 

 

Schooltijden

 

maandag en dinsdag

8.30 - 14.30 uur

woensdag

8.30 - 12.30 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 14.30 uur

 

 

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Oudervereniging

 

De oudervereniging (OV) heeft tot doel ervoor te zorgen dat onze kinderen hun jeugd op school als een fijne tijd ervaren! 

We doen dit allereerst door het onderwijsteam, de MR en het schoolbestuur doorlopend te ondersteunen bij (het organiseren van) diverse evenementen en activiteiten waarvoor binnen de Floris onvoldoende mankracht, tijd, ruimte en/of budget beschikbaar is.

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • De Kinderopvang SKCN
 • Peuterspeelzaal Pepijn
 • Samenwerkingsverband Driegang
 • Sociaal Team Vijfheerenlanden
 • Logopedie Kinderpraktijk
 • Cesar in beweging
 • Samen Doen

Schooltijden


maandag en dinsdag
8.30 - 14.30 uur
woensdag
8.30 - 12.30 uur
donderdag en vrijdag
8.30 - 14.30 uur

Verlof

 

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

 

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart

 

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

 

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad
 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Oudervereniging

 

De oudervereniging (OV) heeft tot doel ervoor te zorgen dat onze kinderen hun jeugd op school als een fijne tijd ervaren! 

We doen dit allereerst door het onderwijsteam, de MR en het schoolbestuur doorlopend te ondersteunen bij (het organiseren van) diverse evenementen en activiteiten waarvoor binnen de Floris onvoldoende mankracht, tijd, ruimte en/of budget beschikbaar is.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon

 

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners

 

Wij werken samen met:

 • De Kinderopvang SKCN
 • Peuterspeelzaal Pepijn
 • Samenwerkingsverband Driegang
 • Sociaal Team Vijfheerenlanden
 • Logopedie Kinderpraktijk
 • Cesar in beweging
 • Samen Doen

 

Ons team


Het onderwijsteam op de Floris Radewijnsz  bestaat uit een directeur, leerkrachten en twee onderwijsassistenten. Om allerlei zaken op school goed te begeleiden hebben enkele groepsleerkrachten daarnaast coördinatie- of andere taken.

Meer informatie...

Privacy Protocol

 

PDF

 

 

 

Klachtenregeling

 

PDF

 

 

Sociaal Veiligheidsbeleid

 

PDF

 

 

Sponsorbeleid

 

PDF

 

 

 

 

 

 
contact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl

 

 

 

SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl