KBS Augustinus

Contactgegevens


Johanna Naberpad 1

4105 EA Culemborg

0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl

Hier zijn wij trots op


 kleinschalig


 samen leren en ontdekken


 oog voor elk talent

Contactgegevens


Johanna Naberpad 1

4105 EA Culemborg

0345-530506

info@rk-augustinusschool.nl

'Augustinus, een school
in beweging '


Welkom bij onze school


Kindcentrum Augustinus wil goed onderwijs bieden en zoveel mogelijk op maat. 

Leerkrachten en ouders begeleiden samen de kinderen in hun ontwikkeling tot actief positief kritische- en creatief denkende mensen die hen in staat stelt een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving

Fluitend van en naar school is onze uitspraak waar we dagelijks mee bezig zijn. Met plezier naar school komen en weer naar huis terug keren. Respect en waardering voor elkaar hebben, staan bij ons hoog in het vaandel. Je mag zijn wie je bent: elk heeft zijn/haar eigen kwaliteit en ieder kind mag zich ontwikkelen tot wereldwijze kinderen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces: welke doelen zijn er en hoe zijn deze te behalen? Leren omgaan met tegenslagen, leren weer op te staan en leren doorzetten horen daar zeker ook bij.
Leerlingenzorg


PDF

Schoolgids


PDF


Kalender


PDF

Medicatieverstrekking


PDFSchooltijden


maandag en dinsdag

8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur

woensdag

8.30 - 12.00 uur

donderdag en vrijdag

8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.00 uur


De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.


Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.


Meer informatie...

Ouderraad


De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met:

 • Kaka voor onze opvang
 • GGD Gelderland Zuid
 • Bibliotheek Rivierenland
 • Brede School Culemborg
 • Gemeente Culemborg
 • Schoolmaatschappelijk werk

Schooltijden


maandag en dinsdag: 
8.30-12.00 en 13.00-15.00
woensdag
8.30-12.00 uur
donderdag en vrijdag:
8.30-12.00 en 13.00-15.00

De kinderen van groep 1 tot en met 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Verlof


U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. 

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen


Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de
gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur
zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...

Scholen op de kaart


Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de
school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.


Meer informatie...

Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...

Ouderraad


De ouderraad (OR) is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het schoolbestuur en eventueel in andere situaties.

Meer informatie...

Vertrouwenspersoon


In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie,
pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil
het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.  

Meer informatie...

Externe partners


Wij werken samen met:

 • Kaka voor onze opvang
 • GGD Gelderland Zuid
 • Bibliotheek Rivierenland
 • Brede School Culemborg
 • Gemeente Culemborg
 • Schoolmaatschappelijk werk


Ons team


Ons team bestaat uit betrokken en bevoegde groepsleerkrachten, conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistent, remedial teacher, IB-er, teamleiders Personeel en Onderwijs en een meerschoolse directeur.

Meer informatie...

Privacy Protocol


PDF
Klachtenregeling


PDFSociaal Veiligheidsbeleid


PDFSponsorbeleid


PDFcontact:
SKOR-kantoor
Burg. Schullstraat 2
4001 VV Tiel
0344-632849
info@skor-scholen.nl
SKOR-kantoor

Burg. Schullstraat 2

4001 VV Tiel

info@skor-scholen.nl