Print

GMR

Welkom op het website deel van de GMR!


Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Zeggenschap Raad (GMR). Deze raad praat en beslist mee over boven schoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan, taakbeleid en omgaan met sociale media. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of minstens een meerderheid van de scholen onder het schoolbestuur. Leden van de GMR zijn personeelsleden Ťn ouders van de diverse scholen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De leden van de GMR binnen SKOR zijn verdeeld over verschillende beleidsterreinen:
  • Personeel en Organisatie;
  • Onderwijs;
  • FinanciŽn, ICT en Facilitair.
Voor het schooljaar 2017-2018 bestaat de GMR uit:
 
 
Personeelsgeleding Oudergeleding
  • Claudia Beekman
  • Toni van Dinter
  • Heleen van der Hulst
  • Angelika Herben
  • Erik van Straaten
  • Gisela van Manen
  • Arjen van der Velde (voorzitter)
 
 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, artikel 10-16). Hierin staan ook de plichten van het schoolbestuur (artikel 6 en 8).
 
Heeft u vragen voor ons? Wilt u iets aan ons voorleggen? Stuur ons gerust een bericht via:
gmr@skor-scholen.nl

Inloggen besloten GMR zone.
Achtbaan
Antonius
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Rotonda Passewaaij
Stefanus