Print

Fusie SRKPOC & SKOR

Donderdag 30 november hebben bestuurders Jos van Zutphen en Maurice Gloudi met de voorzitters van de raden van toezicht van beide stichtingen de intentieverklaring ondertekend voor de fusie van de twee besturen. Beide partijen zien in deze fusie kansen voor een sterkere positie en beter onderwijs en starten vol vertrouwen de onderzoeksfase.

Meerwaarde + onderzoek 24-01-2017
 
Door middel van een nieuwsbrief hebben de besturen alle ouders en hun personeel geďnformeerd over de ingeschatte meerwaarde  van de fusie tussen SKOR en SRKPOC. Ook hebben zij inzicht gegeven in de onderzoeksopdrachten die de werkgroepen hebben meegekregen.

Nieuwsbrief meerwaarde + onderzoek



 Kennismaken 15-12-2017

De nieuwsbrief die half december naar al het personeel van SKOR en SRKPOC gestuurd is, is voornamelijk gericht op kennismaken. De werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het fusie onderzoek worden voorgesteld. Ook maken we nader kennis
met de beide besturen en alle scholen die daaronder vallen. 


U vindt de nieuwsbrief achter deze link
 

Intentieverklaring ondertekend 30-11-2017

Fusie?
SRKPOC en SKOR hebben het voornemen om te gaan fuseren. Op bestuurlijk niveau is er kennisgemaakt en afgetast. Dat stemt positief en leidt ertoe dat beide partijen de intentie hebben om een fusie aan te gaan. Op donderdag 30 november is deze intentieverklaring door de bestuurders en voorzitters van de raden van toezicht van de SRKPOC en SKOR ondertekend.
Deze verklaring beschrijft het ‘wat’, het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het fusieproces, oftewel de motivatie waarom gekozen is voor deze samenwerkingsvorm en de wijze waarop het traject en de inhoud van het onderzoek wordt vormgegeven.

V.l.n.r.: Jos van Zutphen, Drs. W. Schol, Drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst, Maurice Gloudi

Waarom fuseren?
Beide stichtingen willen zo goed mogelijk anticiperen op de vele uitdagingen waar zij voor staan. Uitdagingen die veroorzaakt worden  door maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving: krimp, hogere kosten, stijgende eisen en verwachtingen vanuit de  maatschappij, toename van complexiteit in zorgbehoefte van leerlingen, enz. Beide partijen zien kansen om hier samen antwoorden  op te vinden en samen een nog sterkere positie in te nemen.


 SRKPOC en SKOR, Jos van Zutphen en Maurice Gloudi


  Jos van Zutphen 


WE STAAN IN EEN WAARDE(N)VOLLE TRADITIE!
Samen werken aan behoud en verbetering van het rk passend (basis)onderwijs en de doorgaande ontwikkeling van kinderen kan met gemotiveerde enthousiaste mensen regionaal, plaatselijk en in de wijk alleen een win-win situatie opleveren.

“Onderwijs is het machtigste wapen dat kan worden gebruikt om de wereld te veranderen in een verdraagzame en respectvolle samenleving”,
vrij naar Nelson Mandela (1918 – 2013).

 


  Maurice Gloudi 
SAMEN STERK IN ONDERWIJS!
Onze scholen zijn een spil in de wijk, schakel in opvoeding en ontwikkeling. We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving. Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken. We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, met respect voor het totaal.
 
“In de ideale situatie is sprake van harmonie, eenheid en integriteit tussen visie, missie, rollen, doelstellingen, prioriteiten en discipline. Je persoonlijk statuut moet een plaats krijgen in de planning, zodat je er voortdurend naar kunt verwijzen. De rollen en doelen op korte en lange termijn moeten erin vermeld staan”  Stephen R. Covey

Hoe gaan we verder? 
Donderdag 30 november heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden over de mogelijke fusie. Bij deze bijeenkomst waren naast  bestuurders Jos van Zutphen en Maurice Gloudi, ook de voorzitters van de beleidsgroepen en staffunctionarissen (SKOR) en drie  directeuren, een IB-er en ICT-er van het SKRPOC aanwezig. Zij hebben kennisgemaakt en besproken hoe het fusieonderzoek  zal  verlopen. In werkgroepen gaan zij de verschillende beleidsterreinen (onderwijs, personeel en financieel / facilitair & ICT) onderzoeken  op overeenkomsten, verschillen, kansen, risico’s.

Het doel is om in juni 2018 op basis van de eindrapportage intern te besluiten of de fusie wel of niet doorgaat. Na goedkeuring door  verschillende externe partijen kan dan mogelijk in augustus 2018 officieel gefuseerd worden.  Te allen tijde blijven streefdata natuurlijk
ondergeschikt aan kwaliteit. Goed onderwijs binnen een optimale samenwerking is het doel. 


Wat verandert er (niet)?
Ondanks dat het onderzoek pas net is gestart kunnen we al aangeven dat de twaalf scholen hun eigen kleur zullen behouden. We zien  samenwerken niet als samensmelten. Door deze fusie zullen geen aanstellingen verdwijnen en ouders en kinderen gaan weinig tot  geen verandering ervaren.
Voor externe partijen blijven de contactpersonen bij het SRKPOC en het SKOR ongewijzigd. Ook al wordt er achter de schermen al
veel samengewerkt officieel spreken we nog van twee zelfstandige stichtingen.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25-01-2018

 
Achtbaan
Antonius
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Rotonda Passewaaij
Stefanus