Home

 
 
 
 
De informatie op deze site is voornamelijk bedoeld voor medewerkers van onze scholen en anderen die geďnteresseerd zijn in de organisatie van de SKOR.

Wilt u de website van een van onze scholen bezoeken, klik deze dan aan op de lichtblauwe balk rechts. 
 
SKOR Bestuur
 
SKOR Raad van Toezicht
     
Organisatie 
 
Locaties vd scholen
      
 

 
  
Onze scholen

Onze scholen zijn in alle opzichten uitstekend geoutilleerd en werken op diverse gebieden intensief samen. Ondermeer in werkgroepen om ervaringen uit te wisselen en aanzetten te geven voor vernieuwing of verdere ontwikkeling.

We hebben gekozen voor een model waar bovenschools gewerkt wordt waar dat kan en gewenst is, maar waarbij iedere individuele school de eigen 'lokale kleur' kan behouden.


Zorgstructuur

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op onze scholen thuis voelen en hebben een zorgstructuur ontwikkeld, waarin de leerlingen uitgedaagd worden zich optimaal te ontwikkelen.


 
  Personeelsbeleid

Net zoals het belangrijk is dat de leerlingen het op school naar de zin hebben, is dat ook van toepassing op onze leerkrachten. We hebben op het gebied van integraal personeelsbeleid een aantal specifieke SKOR-elementen ingebouwd, waardoor gezegd kan worden, dat de teamleden met plezier binnen onze stichting werken.

Basisarrangement

Op grond van een risicoanalyse stelt de inspectie een toezichtarrangement vast. Dat arrangement heet basistoezicht als er geen risicos voor de kwaliteit van het onderwijs zijn.

 
  
 

Een nieuw logo!

SKOR heeft een nieuw logo laten ontwikkelen. Een verfrissend beeldmerk, dat goed in de huidige tijd past en uitstraalt wie we zijn: een stevige organisatie, met een heldere visie en creatieve speelruimte binnen afgebakende kaders. 

SKOR telt nu 12 katholieke scholen in Tiel, Cothen, Leerdam, Beesd en Culemborg.

 
Professionalisering

Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten, zorgfunctionarissen, bouwteamleiders, directeuren en onderwijsassistenten van onze organisatie.

Op de SKOR-academie kan ons personeel zich individueel, naar eigen inzicht en in eigen tempo scholen. 
 
  Ingang van het SKOR-kantoor,
naast Floriant
 
 
SKOR scholen in het nieuws....

Uitzending van RTL gemist!? Klik op de school voor de uitzending:


SKOR 

De Dagobert

De KBS Carolus

De Bataaf

De Adamshof

De Achtbaan

De Rotondaschool

De Floris Radewijnsz

St. Antonius
 

Onze missie


De Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland biedt op haar scholen vernieuwend onderwijs op maat, waarbij het welzijn van de individuele leerling centraal staat. Het is de kernactiviteit van onze professioneel ingerichte organisatie. verder...
 
  


Onderwijsinspectie

Continu wordt er gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op SKOR-scholen. Alle plannen en inspanningen hebben steeds het doel, het verder verbeteren van de kwaliteiten en opbrengsten van het onderwijs. Er is wat dit betreft veel bereikt en het algemene beeld van onze organisatie is positief. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn meer dan tevreden over onze scholen. Dat neemt niet weg dat er altijd zaken zijn die verbetering behoeven.

Op de site van de onderwijsinspectie kunt u de gegevens van alle scholen inzien:
www.onderwijsinspectie.nl

  

Achtbaan
Antonius
Augustinus
Bataaf
Carolus
Dagobert
Floriant
Floris Radewijnsz
Josefschool
Palster
Rotonda
Stefanusschool